ជីវិតរបស់អារីសទីព

អារីសទីពមានដើមកំណើតនៅស៊ីរ៉ែន នៅប្រទេសលីបី។ កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរប ស់សូក្រាតបានធ្វើឲ្យជននេះចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន  ដើម្បីមកតាំងទីលំ នៅៗក្រុងអាត្លែ…….. ដើម្បីគ្រាន់តែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនឹបានស្តាប់សូក្រាតប៉ុ- ណ្ណោះ​ ។​ គាត់បានកក្លាយតៅជាសាវ័កម្នាក់ដ៏សំខាន់របស់ទស្សនវិទូរម្នាក់នេះ….  ក៏ប៉ុ- ន្តែគាត់បានរៀបចំរបៀបរស់នៅរបស់គាត់តៅតាមក្បួន  ដែលផ្ទុយប្រឆាំងស្រឡះនឹង ទ្រឹស្តីទាំងឡាយ  បង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលាដ៏ឧតុង្គរបស់សូក្រាត ។ គឺគាត់នេះហើ- យដែលបានបង្កើតក្រុមសាលាមួយផ្សេង ដែលមានឈ្មោះថា ស៊ីរ៉េណាអ៊ីក ដោយហេ-តុថាអារីសទីព ដែលជាលោកគ្រូធំនៅក្នុងសាលានោះ មានដើមកំណើតមកពីទីក្រុង- ស៊ីរ៉ែន។………….

ទាញយក:ជីវិតរបស់អារីសទីព